Scroll Top
Cás A Dojo | c.b. Son Bordils 9 | 07144 Costix | Balears

SUBVENCIÓ PER EL TREBALL EN EL LLIBRE D’AGRICULTURA

La ciència agronòmica oficial es restringeix -per al reconeixement científic- als mètodes quantitatius. A més es troba amb la realitat agrícola majoritàriament sota condicions artificials. Així i tot produeix recomanacions per al repartiment de subvencions i consells tècnics per al pagès.

En condicions reals moltes coses es comporten de forma diferent i amb mètodes qualitatius ens apropam més a lo essencial.
Després d’una espera infructuosa per a un pas de la ciència oficial a integrar altres mètodes volem donar un estímul de reflexió amb aquest llibre, documentant moments de la pràctica orgànica.
Un llibre d’imatges per a tots els que poden pensar la vida a la terra en cooperació.

Suport ara

Compte bancari:
FUNDACIO BIODINAMICA MALLORCA
Colonya Caixa Pollença
ES74 2056 0010 3120 2825 1524

Leave a comment