Scroll Top
Cás A Dojo | c.b. Son Bordils 9 | 07144 Costix | Balears

ENTRENAMENT DE COMUNICACIÓ AMB
ANIMALS DOMÈSTICS GRANS

Tractant directament amb animals domèstics grans com bovins o equins que es poden moure lliurement aprenem coratge, postura i claredat. Podem desenvolupar la nostra disciplina emocional i irradiació afectuosa.
La capacitat dels humans d’estimar en el sentit de fomentar el desenvolupament d’un altre ésser voluntàriament pot obrir una porta cap a un camí evolutiu per a persones i animals. Això és un repte en el nivell espiritual, anímic i físic. Volem investigar les possibilitats d’una relació cooperativa especialment amb l’animal de granja.
I ens agrada convidar-vos a assistir a cursos que oferim sobre aquest tema.