Scroll Top
Cás A Dojo | c.b. Son Bordils 9 | 07144 Costix | Balears

AGRICULTURA BIODINÀMICA COM UN MODEL DE COOPERACIÓ

Agricultura és més que producció d’aliments. L’agricultor cuida la terra i els animals,mentre que el caçador/recol·lector l’explota. Des dels seus inicis espirituals fa milers d’anys l’agricultura es basa en  tenir cura, això és cultura. Si aquest aspecte no hi és, no es produeix un aliment real i és menys gustós. El nostre principi bàsic consisteix a crear una dinàmica de treball en concordança amb les necessitats vitals dels éssers vius. Massa sovint són les normes tècniques i els costums adoptats inconscientment els que guien les activitats agrícoles.

Com el mariner amb el vent treballam amb processos naturals. El diàleg entre ésser humà i naturalesa comença escoltant. Això és AgriCultura. Enteniment respectuós és la base per crear una interacció fructífera entre terra, plantes i animals. La nostra experiència ens mostra que cada individu aporta positivament en la mida que se li permet expressar plenament la seva naturalesa. Per construir una granja ideal s’ha de compondre una varietat de plantes i animals. La seva integració sensata a la producció facilitant-los una vida d’acord amb la seva essència és el nostre objectiu. Això significa que cada espècie pot expressar tots els aspectes del seu comportament innat.

Més informació sobre el ramat

Cuidar animals domèstics significa que humans ajuden a animals i animals ajuden a humans. Els animals domèstics s’han obert a nosaltres els humans mantenint més mal·leabilitat que els seus germans salvatges.
En el diàleg amb l’ésser humà i la seva organització agrícola s’ha desenvolupat l’actual varietat de races d’animals domèstics. A través de l’experiència de l’animal individual l’arquetip és enriquit.

Els fems d’animal són el motor de la fertilitat del sòl. El Nitrogen pot ser subministrat per adob verd. La peculiaritat dels fems és que transmeten la calor anímica de l’animal. La presència d’animals a una granja aviva l’atmosfera. Amb una mica de pràctica un pot percebre la irradiació que cada espècie animal te (la calma densa de les vaques, la disposició per l’excitació dels cavalls per ser vent, l’activisme marcial de les gallines, l’amor desinteressat de les abelles…)
I especialment treballant el sòl amb animals es produeix una qualitat totalment diferent de quan es treballa amb màquines.

Animal ve de la paraula ànima. Els animals són la dimensió anímica d’un paisatge. Existeix un contracte antic entre plantes de cultiu i humans: la col per exemple produeix fulles al seu cor que mai veuen la llum del sol només per la nostra nutrició. A canvi li proporcionam un llit voluptuós i mitjançant una criança respectuosa l’ajudam a descobrir el seu potencial d’expressió.

Percebre l’ésser d’un animal o tipus de planta necessita pràctica.
El geni en aquesta pràctica és Johann W. Goethe i Rudolf Steiner és el millor mestre d’ella.