Cás A Dojo | Apartat Correu 31 | 07430 Llubi | Balears

FUNDACIÓ
BIODINÀMICA MALLORCA

Bios vol dir en grec: la vida, i Dýnamis: força, aquí les forces, que generen i mouen la vida

Posam com fonament les nostres experiències amb l’agricultura biodinàmica. La fundació dóna lloc a la investigació, la pràctica i l’ensenyança de formes cooperatives en la relació entre l’ésser humà i el seu entorn, cercant les condicions necessàries materials, socio-econòmiques, psíquiques i espirituals per canviar el concepte «Explotació» per al concepte «Ajuda mútua evolutiva».

Des de fa 20 anys cultivam productes biodinàmics i feim la comercialització en contacte directe amb els nostres consumidors/col·laboradors. En tot aquest temps hem après una gran varietat de maneres de relacionar-se amb l’entorn i podem veure la complexitat del problema d’un canvi de consciència que resulta en un actuar conseqüent.

S’ha de treballar en els conceptes que formen la base del nostre actuar, per desenvolupar la capacitat d’aguantar i reconèixer processos i estructures més complexes i en moviment, per practicar una vista panoràmica i no una de túnel. En totes les nostres experiències es mostra que un tracte fructífer amb lo viu desafia la nostra capacitat de pensar organismes en metamorfosis.

La gran diversitat de vida en una granja biodinàmica és un model per a l’actuar ecològic. Aquí es troben sensibilitat, ànim, disponibilitat a dansar amb els ritmes naturals, paciència, seny econòmic, higiene, diàleg, art social, força corporal i la seva inversió hàbil… i la seva integració fomenta, que cap, cor i mà creixen junts.

Com una preparació elemental en el camí d’aprendre a actuar en una estructura mòbil i complexa mos feim servir de la música i del Ki-Aikido.

Els nostres espais d’experimentació són:

la granja biodinàmica

el taller de fusta

l’orquestre de música Gamelan des de l’escola „Sa Llavor“

i un Dojo/espai de fer-se humà

Banyes

A les Illes Balears tenim dues races bovines ideals per a l’agricultura pagesa: la vaca vermella menorquina i la encara menys coneguda “vaca de la reina” de la que només queden 20…

EL CONREU DE LA TERRA: AMB BÍSTIES O AMB TRACTORS?

En un experiment de la Universitat de Kiel/Alemanya (Professor Rainer Horn) s’ha estudiat durant vuit anys l’efecte del conreu de la terra a les característiques físiques del sòl. S’han comparat…