Scroll Top
Cás A Dojo | c.b. Son Bordils 9 | 07144 Costix | Balears

Els Signes d’una Agricultura:

– Que les verdures i fruites tenguin un gust tan esplèndid que els nostres fills se’ls vulguin menjar.

– Que els humans i els animals visquin junts amb el paisatge (pasturatge i treballar sense renou de maquinària).

– Que al matí s’escoltin els aucells cantant d’alegria.

– Que les vaques puguin donar llet amb amor.

– Que els cucs de terra es tornin a atrevir a poblar els camps.

– Que el paisatge tengui bon aspecte: estructures diferenciades i colors de flors.

– Que les abelles puguin inspirar i pol·linitzar.

– Que els animals de companyia i granja tornin a tenir contacte proper amb els “seus” humans.

Tot això és possible avui dia, amb la Biodinàmica a granges pageses ajudades per la comunitat.

 

Que ens inhibeix?

MALALTIA ► CURA

Terra és mercaderia ► Terra és part del planeta, per tant base de supervivència per tots i prestada només per cuidar.

Capacitat cooperativa no desenvolupada ► practicar, practicar, practicar

Peresa malaltissa ► acudeixin a la pagesa / al pagès de la seva elecció i suïn un poc per ella/ell (més saludable si es fa regularment)