Scroll Top
Cás A Dojo | c.b. Son Bordils 9 | 07144 Costix | Balears

APADRINAR ANIMALS DE LA GRANJA

Veient les bones experiències amb els nostres animals com ajudants en el desenvolupament d’adolescents o altres humans, volem entrenar més animals en lloc de sacrificar-los. Fins ara ens hem finançat amb la venda de carn.
Amb la seva donació pot ajudar a aquest canvi.

Suport ara

Compte bancari:
FUNDACIO BIODINAMICA MALLORCA
Colonya Caixa Pollença
ES74 2056 0010 3120 2825 1524

Leave a comment