Scroll Top
Cás A Dojo | c.b. Son Bordils 9 | 07144 Costix | Balears

EL CONREU DE LA TERRA: AMB BÍSTIES O AMB TRACTORS?

En un experiment de la Universitat de Kiel/Alemanya (Professor Rainer Horn) s’ha estudiat durant vuit anys l’efecte del conreu de la terra a les característiques físiques del sòl. S’han comparat diversos treballs de cultivació típics amb les mateixes eines en parcel·les de característiques idèntiques sota les mateixes condicions meteorològiques.
A una banda fet per un parell de cavalls pesats i a l’altra banda amb un tractor petit. Malgrat que el pes total dels cavalls era major que el pes del tractor, en la parcel·la dels cavalls ja després de tres anys havia augmentat la porositat del sol fins a 40%. Vol dir que tenia notablement menys compactació i així una elevada capacitat de retenir aigua. A les plantes els hi agradava tant que reaccionaven amb un 15% més de rendiment.

En aquest experiment s’ha usat un tractor molt lleuger. La vibració de les màquines i la lliscada de les rodes ja causen danys! I encara els tractors moderns fan els seus rendiments amb ajuda d’un pes desproporcionat a la fragilitat de les partícules de sòl i així compacten i arruïnen les funcions vitals del sòl.

A més un cavall consumeix vegetals que es poden produir a la finca el que es converteix en subsistència, adob i tracció. Al contrari del que es pensa normalment un tractor té un grau d’eficiència energètica molt baix. De l’energia ingerida es converteix al màxim 25% en força de tracció però normalment molt menys (de subsistència res i en lloc de produir adob produeix rebuig verinós).

Els cavalls caminen de manera diferent i nosaltres tenim en la nostra feina l’avantatge d’acariciar la terra amb ponis de 180kg …
Clar que així s’ha de menester més temps, però la Terra Viva val la pena.

Leave a comment