Scroll Top
Cás A Dojo | c.b. Son Bordils 9 | 07144 Costix | Balears

El ramat

Les nostres vaques viuen amb vedells i bou dins el context social d’una manada i humans. Les gallines es mouen entre ells, picant larves de mosca de les buines, dormint als arbres, anunciant els seus assoliments productius i criant els pollets com a mares orgulloses.

Les nostres vaques s’alimenten d’herba, fenc, palla i fullatge d’arbres. D’aquesta manera desafiam la seva capacitat especial, la digestió acurada, la transformació de cel·lulosa en proteïna. Si els alimentàssim amb concentrats rics en proteïna o ensitjat obtendríem més llet o carn però l’ésser-vaca es posaria literalment agre perquè no pot desenvolupar l’habilitat innata. Aquest sofisticat sistema digestiu es faria malbé, les substàncies passarien rapidament i la falta de força formativa es manifestaria en diarrea. Els fems perdrien el seu valor per l’estructura del sol. Els bovins tenen especialment importancia per als climas arids, perque ofereixen despres de temporades seques amb els seus excrements un activador potent per a la vida del sol. Tornar

Leave a comment