Cás A Dojo | Apartat Correu 31 | 07430 Llubi | Balears

Meditació antroposofica / Ecologia Espiritual

Introducció: Jo I l’entorn, fonaments i practica d’una relació 1. maig 2019 10.00 – 13.00

Informació i inscripció: casadojo@posteo.de