Scroll Top
Cás A Dojo | c.b. Son Bordils 9 | 07144 Costix | Balears

Meditació antroposofica / Ecologia Espiritual

Des de la Fundació Biodinàmica Mallorca vos convidam a la conferència interactiva:

JO I L’ENTORN
Fonaments i pràctiques d’una relació

La meva manera de pensar condiciona la manera com percep el meu entorn, I com em relaciono amb el.
Els processos de la vida estan en moviment i metamorfosis. Per a percebre-ls adequadament, he d’adaptar la meva forma de pensar.
La clau deviure ecològic és la capacitat del pensar viu i amb empatia.
Així podem realitzar relacions reals amb un potencial creatiu favorable a la vida.

Lliurem el pensar de la gàbia reduccionista, que no li cedeix més potencial que a un ordinador simple.
Aprenem un pensament humà: imaginatiu I a la vegada científic
per a conectarmos de veres,
per a poder superar fronteres I poder integrar diferents punts de vista d’una manera fructífera.

El nostre cos físic és el primer entorn amb què mos hem de relacionar. D’ aqui desplegam la nostra experiència cap a éssers i coses.
Organitzar vol dir compondre alguna cosa en una forma orgànica.
Que són les característiques d’un organisme?

Amb aquesta conferència vull introduir mos en el tema, oferir oportunitats de vivenciar i incentivar la pràctica d’un diàleg orgànic sobre el tema.

 

Benvinguts totes les persones interessades,

Marie-Luise Eicke

 

Qui viu amb l’AgriCultura BioDinamica, l’Aikido i la Meditació antroposòfica des de fa trenta anys.

El 1r de maig 2021 de les 10 h a les 13 h
en la seu de la Fundació
Inca, polígon 5, parcel·la 467

donació de 20 €
Informació i inscripció: casadojo@posteo.de o movil Ricardo: 677 774 166

www.biodinamica-mallorca.es