Cás A Dojo | Apartat Correu 31 | 07430 Llubi | Balears

Dos guarniments amb collera pels Ponis

Per fer totes les feines del camp d’una manera confortable per els ponis i poder enganxar sis animals a la vegada, ens agradaria  comprar dues colleres més.
Així tots poden fer un gran esforç amb orgull com en Xeambas en la imatge.
Com que la nostra societat moderna no dóna subvencions per a eines de tracció animal (però tantes  per a tractors que compacten el sòl!), demanam a persones amb seny i mesura d’ajudar-nos.

El preu de les dues és de 1.015 €.

Suport ara

Compte bancari:
FUNDACIO BIODINAMICA MALLORCA
Colonya Caixa Pollença
ES74 2056 0010 3120 2825 1524

Leave a comment